När en person varit borta från arbetet på grund av sjukskrivning en längre tid är det svårt att komma tillbaka till normalt arbete igen. Det kan vara jobbigt och ibland omöjligt för individen att ensam ta sig tillbaka till arbetet igen. Det är viktigt att veta att detta inte är en resa som man som sjukskriven behöver göra själv. Både försäkringskassan och arbetsgivaren har ett stort ansvar att stötta, planera och hjälpa till för att den sjukskrivna personen ska komma tillbaka till normalt arbete så smidigt som möjligt. Försäkringskassan har ett ansvar att samordna de olika insatserna som behövs för att den sjukskrivna ska kunna komma tillbaka i arbetet. Detta gör försäkringskassan i samarbete mellan den sjukskrivna och arbetsgivaren. Arbetsgivaren har det största ansvaret att underlätta för den sjukskrivna. Arbetsgivaren ska klargöra medarbetarens behov av rehabiliterig. Arbetsgivaren ska också bedriva kontinuerligt arbetsmiljöarbete.

I slutändan går det aldrig att komma tillbaka till arbetet om inte den anställde själv har vilja och kraft till att ta de viktiga steg som krävs. Arbetsgivaren och försäkringskassan har dock ett stort ansvar i att ge bästa möjliga förutsättningar för den anställde. 

Christoffer 


Be the first to rate this post

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comments are closed